Xem Lịch Và Đặt Vé Tàu Đảo Phú Qúy

https://lichtauphuquy.vn/themes/dvs/images/logo.png Xem lịch tàu thời gian thực, đầy đủ các loại tàu tìm ngày muốn đi tại website lịch tàu đảo Phú Qúy
Hà Nội, Hanoi 100000
Phone: Price Range: 200$-10,000$
Thứ ba, 21/05/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 10h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
2 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
3 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
4 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Thứ tư, 22/05/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 10h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
2 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
3 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
4 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Thứ năm, 23/05/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 10h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
2 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
3 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
4 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Thứ sáu, 24/05/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 14h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
2 13h : 30" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
3 10h : 30" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
4 10h : 00" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
5 09h : 30" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
6 07h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
7 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
8 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
Thứ bảy, 25/05/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 12h : 00" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
2 12h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
3 11h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
4 08h : 45" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
5 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
6 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
7 05h : 15" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Chủ nhật, 26/05/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 14h : 00" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
2 13h : 30" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
3 13h : 30" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
4 10h : 30" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
5 10h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
6 09h : 30" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
7 07h : 15" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
8 06h : 30" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
9 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
Thứ hai, 27/05/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 10h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
2 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến

Ghi chú: CLICK VÀO TRA CỨU TÌM NGÀY BẠN MUỐN XEM, Lịch tàu cập nhật thường xuyên nên quý khách vào website xem lại trước 12 tiếng đồng hồ khởi hành.

XEM THỜI TIẾT ĐẢO PHÚ QUÝ

 

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ: 0888 999 764