Xem Lịch Và Đặt Vé Tàu Đảo Phú Qúy

https://lichtauphuquy.vn/themes/dvs/images/logo.png Xem lịch tàu thời gian thực, đầy đủ các loại tàu tìm ngày muốn đi tại website lịch tàu đảo Phú Qúy
Hà Nội, Hanoi 100000
Phone: Price Range: 200$-10,000$
Thứ sáu, 14/06/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 15h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
2 14h : 30" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
3 13h : 30" Phan Thiết Phú Quý Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
4 12h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
5 11h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
6 10h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
7 09h : 45" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
8 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
9 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Đang di chuyển
10 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Đang di chuyển
11 06h : 15" Phan Thiết Phú Quý Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Đang di chuyển
Thứ bảy, 15/06/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 15h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
2 14h : 30" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
3 12h : 15" Phan Thiết Phú Quý Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
4 12h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
5 11h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
6 10h : 00" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
7 08h : 15" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
8 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
9 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
10 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Chủ nhật, 16/06/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 15h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
2 14h : 30" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
3 14h : 00" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
4 12h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
5 11h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
6 10h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
7 10h : 30" Phan Thiết Phú Quý Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
8 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
9 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
10 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
11 06h : 30" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
Thứ hai, 17/06/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 12h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
2 11h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
3 10h : 30" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
4 09h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
5 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
6 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
7 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
8 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Thứ ba, 18/06/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 10h : 00" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
2 09h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
3 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
4 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
5 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
6 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Thứ tư, 19/06/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 10h : 00" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
2 09h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
3 08h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
4 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý II
Chưa xuất bến
5 06h : 30" Phan Thiết Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
6 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
Thứ năm, 20/06/2024
# Khởi hành Hành trình Tên tàu Trạng thái
1 11h : 00" Phú Quý Phan Thiết Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
2 10h : 00" Phú Quý Phan Thiết Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
3 09h : 30" Phú Quý Phan Thiết Phú Qúy Express
Chưa xuất bến
4 07h : 00" Phan Thiết Phú Quý Superdong Phú Quý I
Chưa xuất bến
5 06h : 30" Phan Thiết Phú Quý Tàu Cao Tốc Trưng Trắc
Chưa xuất bến
6 06h : 00" Phan Thiết Phú Quý Phú Qúy Express
Chưa xuất bến

Ghi chú: CLICK VÀO TRA CỨU TÌM NGÀY BẠN MUỐN XEM, Lịch tàu cập nhật thường xuyên nên quý khách vào website xem lại trước 12 tiếng đồng hồ khởi hành.

XEM THỜI TIẾT ĐẢO PHÚ QUÝ

Homestay Phú Lực Đảo Phú Qúy: 0972 040 420

MQL TOUR ĐẢO PHÚ QUÝ: 03 366 79 336

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0888 999 764